B2B trail 2019

Za pravovaljanu prijavu tima/sudionika potrebno je:

1. Prijaviti sve sudionike on-line 
2. Odabrati ponuđene pakete i poslati količinu odabranih paketa sa datumom na koje dane se odnosi (petak, subota ili nedjelja)
3. Poslati rooming listu sudionika (samo imena/prezimena)

4. Navesti ostale zahtjeve.
5. Poslati podatke o tvrtki za predračun na kontakt e-mail

 

Račun se šalje po uplati sredstava po predračunu.

 

Povrat sredstava:

Do 15.03. mogući je povrat sredstava u cjelokupnom iznosu. 
Od 16.03. do 01.04. mogući je povrat 50% sredstava  

 

Prenošenje paketa startnine na drugu osobu:
Paket startnine se može prenijeti na drugu osobu sve do početka utrke / završetka prijava. 

 
Kontakti za sva dodatna pitanja
E-mail: b2btrail@outdoor.hr 
Mob: 098 819 281 / 099 641 6411